In de voormalige gebouwen van de Rijkswacht realiseerde de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) een sociaal woonproject met 10 studio's voor personen met een mentale beperking. De bewoners worden begeleid door de vzw de Lier. Aansluitend bouwde LMH nog 6 woningen en 10 appartementen...

Het nieuwe woonproject op de Stocletlaan in Duffel werd op 8 oktober 2018 feestelijk ingehuldigd. Duurzaamheid en een markante architectuur stonden bij dit project op de voorgrond. Volkswoningen van Duffel koos er daarom voor om een energievriendelijke technische installatie met een op gasgestookte warmtepomp te...

Het Park Passionisten is een uniek woon- en zorgproject. U vindt er in totaal 113 sociale woningen, een woon-zorgcentrum met 60 bedden, een lokaal dienstencentrum, een thuiszorgpunt, … In het Park Passionisten werkten verschillende partners samen om kwetsbare doelgroepen onderdak te geven in een kwaliteitsvolle...

De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting bouwde in het centrum van Liedekerke een nieuwbouwproject met 38 huurappartementen, 1 huurwoning en 6 koopwoningen, met ondergrondse parking. Ook de buitenruimte richtten ze opnieuw in. Het project kreeg in 2017 de provinciale architectuurprijs, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. De...

Dewaco-Werkerswelzijn renoveerde 61 appartementen in de Rozedreef. Het werd een totaalrenovatie met de zeer verregaande energiebesparende maatregelen. De appartementen zijn gerenoveerd tot bijna-energieneutrale woningen (BEN-woningen). Dewaco-Werkerswelzijn ontving voor het project steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project bevindt zich ook een...

Dewaco-Werkerswelzijn sloopte 16 oude stadswoningen en verving ze door 23 bijna-energieneutrale woningen (BEN-woningen). Dewaco-Werkerswelzijn koos voor een geïntegreerde aanpak: naast de bouw van de woningen legden ze ook een nieuwe weg met groene gemeenschapsvoorziening aan. De woningen zijn een mooi staaltje architectuur en gebouwd volgens de...

Het woonproject Gagelstraat is een voorbeeld van goede samenwerking tussen wonen en welzijn. Het project omvat 46 appartementen, waarvan er 12 zijn aangepast voor bewoners met een fysieke handicap. Zij kunnen met ondersteuning van vzw Zewopa toch zelfstandig blijven wonen. De vzw Zewopa voorziet 24...

Bezoek het project in opbouw in de Wijk Paspoel II in Tongeren. Sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo bouwt de wijk om naar de wijk ‘Paspoel Anders’. Ze breekt in vier fasen de 192 sociale huurappartementen om ze daarna opnieuw op te bouwen. Bezoek enkele nieuwe appartementen en...

De wijk Groenenhoek in Berchem biedt u een staalkaart van 100 jaar sociale huisvesting. In deze wijk werd in 1921 het eerste project van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning gebouwd. Deze tuinwijk is het startpunt van de wijkverkenning. In de loop van 100 jaar...

De sociale huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen Arro Leuven (SWaL), actief in de volledige provincie Vlaams Brabant, organiseert een wooninfomarkt in Rotselaar. Ze doet dat in samenwerking met de gemeente, het sociale verhuurkantoor SPIT, de intergemeentelijke vereniging IGO, de provincie en RISO samenlevingsopbouw. Samen met deze partners legt...