In de voormalige gebouwen van de Rijkswacht realiseerde de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) een sociaal woonproject met 10 studio's voor personen met een mentale beperking. De bewoners worden begeleid door de vzw de Lier. Aansluitend bouwde LMH nog 6 woningen en 10 appartementen...

De potenblokken, De Braem-wijk, die blokken van de film ‘Patser’ … Jong en oud in Antwerpen kent de sociale woonwijk op het Antwerpse Kiel. In 1949 kreeg Renaat Braem de opdracht van Huisvesting Antwerpen om een woonwijk te bouwen voor 800 gezinnen. Na de tweede...

U kunt op de Sociaal Wonendag op 13 oktober een gegidste wandeling langs historische en nieuwe sociale huisvestingsprojecten in Geel centrum en Elsum. De wandeling is ongeveer 5,5 km. De wandeling gaat langs de projecten Daliastraat - Tulpenstraat, Eikenstraat, Elsum, Elsumer blok, Meidoornstraat-Vidse, Velleke, Boerenkrijgstraat...

Volkswoningbouw renoveerde en verbouwde het oud gemeentehuis van Tildonk tot 3 appartementen. Het oud gemeentehuis krijgt ook een jonge buur bestaande uit 4 nieuwbouwappartementen. De hedendaagse nieuwbouw vormt een mooie dialoog met het klassieke gemeentehuis, dat in een beschermd dorpsgezicht ligt. Het architectenatelier Ma+P bewaarde het...

In 2018 startte WoninGent met de renovatie van ons appartementsgebouw in de Tichelrei. De 110 verouderde en kleine appartementen worden omgevormd tot 85 voldoende ruime en kwaliteitsvolle appartementen, waarvan 5% aangepast aan personen met een handicap. Het gebouw onderscheidt zich door zijn architecturale waarde. Het werd...

De site van de vroegere Vrije Technische Scholen (VTS) wordt tegen 2020 een eigentijdse stedelijke woonwijk van ongeveer 63 woningen. Het is een divers samenwerkingsproject tussen publieke en private partners, zoals de stad Sint-Niklaas, Interwaas, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, Waasse Landmaatschappij, Mevaco … De...

De voormalige site van het militair hospitaal in de Brugse historische binnenstad is een beeldbepalend gebouw, net als de ommuring. Sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo behoudt het hoofdgebouw en belangrijkste bijgebouwen en vormt deze om tot sociale appartementen en handelszaken. Op de site is er ook plaats...

De wijk Groenenhoek in Berchem biedt u een staalkaart van 100 jaar sociale huisvesting. In deze wijk werd in 1921 het eerste project van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning gebouwd. Deze tuinwijk is het startpunt van de wijkverkenning. In de loop van 100 jaar...

Het Huis Van Bockstal is een oude dokterswoning die beeldbepalend is in het dorpszicht van Vorselaar. De woning vormt een van de demowoningen binnen het Europese ENLEB-project. ENLEB staat voor ‘EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen’. Tijdens de renovatiewerken worden in deze karakteristieke woning zes sociale woongelegenheden voorzien. De...

Volkswoningen van Duffel renoveerde een kloosterwoning en vormde ze om naar vier appartementen met één slaapkamer en één appartement met twee slaapkamers. Op de omliggende grond bouwde Volkswoningen van Duffel een nieuwbouwproject met in totaal 14 appartementen gaande van appartementen met één slaapkamer tot een...