In de voormalige gebouwen van de Rijkswacht realiseerde de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) een sociaal woonproject met 10 studio's voor personen met een mentale beperking. De bewoners worden begeleid door de vzw de Lier. Aansluitend bouwde LMH nog 6 woningen en 10 appartementen...

Hof ten Rode is een sociale woonwijk van eind de jaren 1950. Een grondige renovatie van de woningen en wegen was nodig voor een beter wooncomfort. Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn deelde de renovatie op in verschillende fasen. Een belangrijke fase was de aanleg van nieuwe wegen,...

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van dit nieuwbouwproject. De eerste verhuringen zijn binnenkort al gepland op 01 januari 2020. Deze geslaagde realisatie is een samenwerking tussen private ontwikkelaar Durabrik en Providentia. Een CBO-procedure maakte het mogelijk om 26 huurappartementen voor Providentia te bouwen naast...

Op de site Berkenhof in Ninove sloopt Ninove-Welzijn 26 bungalows om er twee appartementenblokken te bouwen met in totaal 37 wooneenheden. De 21 appartementen zijn allemaal aanpasbaar en 7 appartementen zullen opgenomen worden in de lijst van 'lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers'. Alle appartementen op het...

Meulenberg werd de voorbije jaren vaak voorgesteld als een multiculturele wijk waar vaak spanningen waren. Een beeldbepalend element voor de wijk waren 4 woontorens. Kempisch Tehuis verving de torens stelselmatig door mooie nieuwe gezinswoningen en appartementen. De huidige fase van 67 woningen wordt gebouwd op...

Het Park Passionisten is een uniek woon- en zorgproject. U vindt er in totaal 113 sociale woningen, een woon-zorgcentrum met 60 bedden, een lokaal dienstencentrum, een thuiszorgpunt, … In het Park Passionisten werkten verschillende partners samen om kwetsbare doelgroepen onderdak te geven in een kwaliteitsvolle...

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMVH) in Zele vervangt 21 oude woningen in de Tuinwijk in Zele door 22 nieuwe, compacte woningen met één of twee slaapkamers. Doordat de huurders verouderen, is het belangrijk dat huurders die kleiner willen wonen binnen de eigen, vertrouwde wijk...

In 2018 startte WoninGent met de renovatie van ons appartementsgebouw in de Tichelrei. De 110 verouderde en kleine appartementen worden omgevormd tot 85 voldoende ruime en kwaliteitsvolle appartementen, waarvan 5% aangepast aan personen met een handicap. Het gebouw onderscheidt zich door zijn architecturale waarde. Het werd...

In het vervangingsbouwproject sloopte De Vlashaard in de Vredestraat 6 oude bejaardenwoningen en verving ze door 8 duplexwoningen. Dit project kadert binnen de procedure Design & Build. Op drie locaties werden oude ‘bejaardenwoningen’ of ‘huisjes voor uitgebloeide gezinnen’ gesloopt en vervangen werden door telkens 8...

Het woonproject Gagelstraat is een voorbeeld van goede samenwerking tussen wonen en welzijn. Het project omvat 46 appartementen, waarvan er 12 zijn aangepast voor bewoners met een fysieke handicap. Zij kunnen met ondersteuning van vzw Zewopa toch zelfstandig blijven wonen. De vzw Zewopa voorziet 24...