Hof ten Rode is een sociale woonwijk van eind de jaren 1950. Een grondige renovatie van de woningen en wegen was nodig voor een beter wooncomfort. Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn deelde de renovatie op in verschillende fasen. Een belangrijke fase was de aanleg van nieuwe wegen,...

De sociale huisvestingsmaatschappij !Mpuls bouwt in de Guido Gezellelaan 14 woningen voor senioren en personen met een beperking. De samenwerking met groep Ubuntu en Ado Icarus maakt dit project erg uniek. Groep Ubuntu en Ado Icarus zetten zich in voor personen met een beperking en...

U kunt op de Sociaal Wonendag op 13 oktober een gegidste wandeling langs historische en nieuwe sociale huisvestingsprojecten in Geel centrum en Elsum. De wandeling is ongeveer 5,5 km. De wandeling gaat langs de projecten Daliastraat - Tulpenstraat, Eikenstraat, Elsum, Elsumer blok, Meidoornstraat-Vidse, Velleke, Boerenkrijgstraat...

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting plant in de Floralaan in Beveren en op de Althenasite in Kruibeke twee nieuwbouwprojecten. De SHM vertelt je graag meer over die twee projecten van sociale huur- en koopwoningen, waarvan de uitvoering nog moet starten. Ze doet dat vanop het dak...

Het Park Passionisten is een uniek woon- en zorgproject. U vindt er in totaal 113 sociale woningen, een woon-zorgcentrum met 60 bedden, een lokaal dienstencentrum, een thuiszorgpunt, … In het Park Passionisten werkten verschillende partners samen om kwetsbare doelgroepen onderdak te geven in een kwaliteitsvolle...

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMVH) in Zele vervangt 21 oude woningen in de Tuinwijk in Zele door 22 nieuwe, compacte woningen met één of twee slaapkamers. Doordat de huurders verouderen, is het belangrijk dat huurders die kleiner willen wonen binnen de eigen, vertrouwde wijk...

In dit project renoveerde Nieuw Dak 12 gebouwen met telkens 9 appartementen grondig. Deze werf is het sluitstuk van een grootschalige renovatie van de wijk Kolderbos. De gebouwen worden volledig gestript en volledig gerenoveerd tot energiezuinige, kwaliteitsvolle appartementen. De woningen zijn technisch innovatief doordat ze...

De voormalige site van het militair hospitaal in de Brugse historische binnenstad is een beeldbepalend gebouw, net als de ommuring. Sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo behoudt het hoofdgebouw en belangrijkste bijgebouwen en vormt deze om tot sociale appartementen en handelszaken. Op de site is er ook plaats...

Bezoek het project in opbouw in de Wijk Paspoel II in Tongeren. Sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo bouwt de wijk om naar de wijk ‘Paspoel Anders’. Ze breekt in vier fasen de 192 sociale huurappartementen om ze daarna opnieuw op te bouwen. Bezoek enkele nieuwe appartementen en...

De wijk Groenenhoek in Berchem biedt u een staalkaart van 100 jaar sociale huisvesting. In deze wijk werd in 1921 het eerste project van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning gebouwd. Deze tuinwijk is het startpunt van de wijkverkenning. In de loop van 100 jaar...