In de voormalige gebouwen van de Rijkswacht realiseerde de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) een sociaal woonproject met 10 studio's voor personen met een mentale beperking. De bewoners worden begeleid door de vzw de Lier. Aansluitend bouwde LMH nog 6 woningen en 10 appartementen...

De sociale huisvestingsmaatschappij !Mpuls bouwt in de Guido Gezellelaan 14 woningen voor senioren en personen met een beperking. De samenwerking met groep Ubuntu en Ado Icarus maakt dit project erg uniek. Groep Ubuntu en Ado Icarus zetten zich in voor personen met een beperking en...

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van dit nieuwbouwproject. De eerste verhuringen zijn binnenkort al gepland op 01 januari 2020. Deze geslaagde realisatie is een samenwerking tussen private ontwikkelaar Durabrik en Providentia. Een CBO-procedure maakte het mogelijk om 26 huurappartementen voor Providentia te bouwen naast...

Op de site Berkenhof in Ninove sloopt Ninove-Welzijn 26 bungalows om er twee appartementenblokken te bouwen met in totaal 37 wooneenheden. De 21 appartementen zijn allemaal aanpasbaar en 7 appartementen zullen opgenomen worden in de lijst van 'lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers'. Alle appartementen op het...

Het Park Passionisten is een uniek woon- en zorgproject. U vindt er in totaal 113 sociale woningen, een woon-zorgcentrum met 60 bedden, een lokaal dienstencentrum, een thuiszorgpunt, … In het Park Passionisten werkten verschillende partners samen om kwetsbare doelgroepen onderdak te geven in een kwaliteitsvolle...

Dessel Brasel, een bruisende buurt in volle vernieuwing. Momenteel een grote werf, maar er zijn al enkele nieuwbouwwoningen. Het wordt een frisse groene buurt om graag in te wonen en trots op te zijn. Een plek waar het goed samenleven is. Kom af, op 13 oktober tijdens...

In dit project renoveerde Nieuw Dak 12 gebouwen met telkens 9 appartementen grondig. Deze werf is het sluitstuk van een grootschalige renovatie van de wijk Kolderbos. De gebouwen worden volledig gestript en volledig gerenoveerd tot energiezuinige, kwaliteitsvolle appartementen. De woningen zijn technisch innovatief doordat ze...

De Mahatma Gandhiwijk, de grootste sociale woonwijk van Mechelen, onderging een totale metamorfose. De volledige wijk werd en wordt vernieuwd: er zijn al verschillende complexen en woningen gerenoveerd, maar in de Gandhistraat zelf is de metamorfose nog volop aan de gang. De hoogbouw vervangt Woonpunt...

Dewaco-Werkerswelzijn renoveerde 61 appartementen in de Rozedreef. Het werd een totaalrenovatie met de zeer verregaande energiebesparende maatregelen. De appartementen zijn gerenoveerd tot bijna-energieneutrale woningen (BEN-woningen). Dewaco-Werkerswelzijn ontving voor het project steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project bevindt zich ook een...

De site van de vroegere Vrije Technische Scholen (VTS) wordt tegen 2020 een eigentijdse stedelijke woonwijk van ongeveer 63 woningen. Het is een divers samenwerkingsproject tussen publieke en private partners, zoals de stad Sint-Niklaas, Interwaas, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, Waasse Landmaatschappij, Mevaco … De...