Volkswoningbouw renoveerde en verbouwde het oud gemeentehuis van Tildonk tot 3 appartementen. Het oud gemeentehuis krijgt ook een jonge buur bestaande uit 4 nieuwbouwappartementen. De hedendaagse nieuwbouw vormt een mooie dialoog met het klassieke gemeentehuis, dat in een beschermd dorpsgezicht ligt. Het architectenatelier Ma+P bewaarde het...

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van dit nieuwbouwproject. De eerste verhuringen zijn binnenkort al gepland op 01 januari 2020. Deze geslaagde realisatie is een samenwerking tussen private ontwikkelaar Durabrik en Providentia. Een CBO-procedure maakte het mogelijk om 26 huurappartementen voor Providentia te bouwen naast...

Het Park Passionisten is een uniek woon- en zorgproject. U vindt er in totaal 113 sociale woningen, een woon-zorgcentrum met 60 bedden, een lokaal dienstencentrum, een thuiszorgpunt, … In het Park Passionisten werkten verschillende partners samen om kwetsbare doelgroepen onderdak te geven in een kwaliteitsvolle...

De sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis bouwt 36 huur- en koopwoningen en - appartementen in Bertem. In het project vindt u 4 Vlabinvest koopwoningen, 10 sociale huurwoningen, 12 sociale huurappartementen, waarvan twee appartementen zijn aangepast voor rolstoelgebruikers en 10 Vlabinvest huurwoningen. U kunt het project niet...

De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting bouwde in het centrum van Liedekerke een nieuwbouwproject met 38 huurappartementen, 1 huurwoning en 6 koopwoningen, met ondergrondse parking. Ook de buitenruimte richtten ze opnieuw in. Het project kreeg in 2017 de provinciale architectuurprijs, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. De...

De Wijk Slachthuis - 60 appartementen - in Diest krijgt een Bijna-energieneutrale renovatie (BEN-renovatie). Europa legt bijna-energieneutrale eisen op voor renovaties tegen 2050. Diest-Uitbreiding kiest ervoor om nu al een langetermijnvisie uit te bouwen waarin ze systematisch stappen onderneemt om aan deze Europese eisen te voldoen....

De sociale huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen Arro Leuven (SWaL), actief in de volledige provincie Vlaams Brabant, organiseert een wooninfomarkt in Rotselaar. Ze doet dat in samenwerking met de gemeente, het sociale verhuurkantoor SPIT, de intergemeentelijke vereniging IGO, de provincie en RISO samenlevingsopbouw. Samen met deze partners legt...

De huurwoningen van het project 'Emile De Blutslaan zijn recent bewoond sinds 1 oktober 2019. Samen met de koopwoningen vormen ze een mooie combinatie die architecturaal goed tot zijn recht komt. Ook de bijzondere kleurencombinatie van de afwerkingsmaterialen trekt de aandacht. Op de Sociaal Wonendag op  13...