Meulenberg werd de voorbije jaren vaak voorgesteld als een multiculturele wijk waar vaak spanningen waren. Een beeldbepalend element voor de wijk waren 4 woontorens. Kempisch Tehuis verving de torens stelselmatig door mooie nieuwe gezinswoningen en appartementen. De huidige fase van 67 woningen wordt gebouwd op...

In dit project renoveerde Nieuw Dak 12 gebouwen met telkens 9 appartementen grondig. Deze werf is het sluitstuk van een grootschalige renovatie van de wijk Kolderbos. De gebouwen worden volledig gestript en volledig gerenoveerd tot energiezuinige, kwaliteitsvolle appartementen. De woningen zijn technisch innovatief doordat ze...

Op de Hoedemakers site in Hasselt bouwt Hacosi 40 sociale huurappartementen. Ze doet dat via de Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) procedure van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Daarbij bouwt een private ontwikkelaar de woningen op zijn eigen gronden en verkoopt hij de woningen...

De Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen vervangt 6 gelijkvloerse woningen door 15 seniorenflats en 2 appartementen geschikt voor mindervaliden. In dit project gaan kwalitatief wonen, welzijn, energiezuinigheid en een groene omgeving hand in hand. De Kantonnale Bouwmaatschappij besteedde veel aandacht aan de toegankelijkheid van elke woning, zodat...

Bezoek het project in opbouw in de Wijk Paspoel II in Tongeren. Sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo bouwt de wijk om naar de wijk ‘Paspoel Anders’. Ze breekt in vier fasen de 192 sociale huurappartementen om ze daarna opnieuw op te bouwen. Bezoek enkele nieuwe appartementen en...

In Hoeselt vinden we de oudste woningen van sociale huisvestingsmaatschappij Cordium. Renoveren van deze woningen was dringend nodig, maar Cordium koos om de bestaande woningen af te breken en te gaan voor volledige nieuwbouw. Dit heeft een verdichting van de wijk als gevolg, want door...

De oude pastorij in de Ulbeekstraat 18 in Ulbeek, deelgemeente van Wellen, dateert van 1906 en maakt deel uit van de aanduiding als beschermd dorpsgezicht. De pastorij ligt vlak langs de oude Sint-Rochus-kerk die verbouwd is tot de eerste overdekte begraafplaats van België en winnaar...