Woon-en zorgproject

Park Passionisten Tienen

Het Park Passionisten is een uniek woon- en zorgproject. U vindt er in totaal 113 sociale woningen, een woon-zorgcentrum met 60 bedden, een lokaal dienstencentrum, een thuiszorgpunt, … In het Park Passionisten werkten verschillende partners samen om kwetsbare doelgroepen onderdak te geven in een kwaliteitsvolle architectuur. Het bevindt zich in een autoluwe, veilige omgeving op een centrale ligging in Tienen. Met het project zet de sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ in op levenslang wonen door de toegang tot de woon-zorgzone en versterken ze het wij-gevoel.

Tijdens de Sociaal Wonendag op 13 oktober kunt u een rondleiding volgen om 14 en om 16 uur.

Praktische info

CNUZ
Adres: Park Passionisten, Tienen, België

Bezoekuren: 14.00 - 17.00
Bewoond project
Toegankelijkheid: Overal rolstoeltoegankelijk

Thema's: Bijzondere samenwerking, Duurzaamheid en kwaliteit, Lokale verankering, Welzijn