Disclaimer

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De VMSW geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan VMSW. U mag hierop geen inbreuk maken. U mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. U heeft hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

De VMSW-website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. U leest er meer over op de webpagina van ons cookiebeleid.

Bescherming van uw privacy

De meeste informatie is via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we inzamelen, nemen we op in de bestanden van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel.

U heeft altijd het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kan de gegevens ook aanpassen of laten verwijderen. U kunt ons daarvoor een e-mail sturen met concrete instructies via privacy@vmsw.be.

U kunt in het luik over privacy op deze website in detail nalezen welke gegevens we verzamelen en waarom.